آقا خوشگله!!

با درود و سپاس
این آقاهه که خوشگله داداشه منه :D، برای دوری از چشمزخم کمی فرتور (تصویر) رو ناپیدا کردم :Dکامیاب و سربلند باشید
بدرود، یا علی

هیچ نظری موجود نیست: