پایگاه کاری

با درود و سپاس
خب، همیشه بر این باور بودم که پیگاه کاری یک کامپیوتری باید بسیار تمیز و مرتب باشد تا دسترسی به هر چیزی آسان باشد :D، در همین راستا برای اینکه یک نمونه بارز در تمیزی برای همه باشم، فرتورهای (تصویر) از پایگاه کاری خودم رو در اینجا قرار می دم.

یاد بگیر، چقدر اون اتاق رو یکی دیگه باید برات تمیز کنه؟
کامیاب و سربلند باشید
بدرود، یا علی

هیچ نظری موجود نیست: